EMS มาส่งแล้วไม่มีผู้รับ ทำอย่างไรเมื่อไปรษณีย์ไม่มีคนเซ็นรับพัสดุ
EMS แล้วไม่มีผู้รับ

ทำอย่างไรเมื่อไปรษณีย์มาส่ง EMS ในวันที่เราไม่อยู่

ทุกวันนี้การซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตกำลังเฟื่องฟูเป็นอย่างมาก ซึ่งหนึ่งในช่องทางการนำส่งสินค้าที่สำคัญก็คือ บริการ EMS ของไปรษณีย์ไทย EMS เป็นบริการส่งของแบบด่วนที่นิยมใช้เวลาส่งของเป็นอย่างมาก ซึ่งในการรับ EMS นั้น เมื่อบุรุษไปรษณีย์มาส่งของ ผู้รับจะต้องเซ็นรับของด้วย ซึ่งหากเราไม่อยู่บุรุษไปรษณีย์จะนำของกลับไปด้วย ปัญหา คือ แล้วเราจะรับของได้อย่างไร?

ตามขั้นตอนการทำงานแล้ว ในกรณีที่บุรุษไปรษณีย์มาส่งของแล้วไม่มีผู้รับ เราจะได้รับเป็นใบแจ้งรับ (เป็นกระดาษสีชมพู) ทิ้งไว้ในตู้จดหมายแทน ซึ่งหากเราตรวจสอบสถานะการส่ง EMS (สามารถตรวจสอบได้ที่ เช็คพัสดุ จะขึ้นสถานะว่า “ออกใบแจ้ง”

ทั้งนี้มีรายงานว่าบางคนตรวจสอบสถานะแล้วขึ้นว่า “ออกใบแจ้ง” แต่พบว่าไม่มีใบดังกล่าวถูกทิ้งไว้แต่อย่างใด ก็ไม่ต้องตกใจ เราสามารถนำเลข EMS หรือพัสดุลงทะเบียนไปติดต่อกับไปรษณีย์โดยตรงเพื่อรับของได้

หากไม่รู้ว่าไปรษณีย์อยู่ที่ไหน สามารถค้นหาข้อมูลที่ตั้งได้โดยตรงจากเว็บ แล้วคลิกที่ “ค้นหาที่ทำการไปรษณีย์”

ขั้นตอนการไปรับของที่ไปรษณีย์

จากข้อมูลที่เราได้ค้นหาพบว่า โดยธรรมดาแล้วหลังจากที่ EMS ถูกตีกลับ เพราะไม่มีผู้รับของ ของจะถูกเก็บไว้ที่ไปรษณีย์ประมาณ 7 วัน หลังจากนั้นหากไม่มีคนมาแจ้งรับของ ของจะถูกตีกลับไปยังผู้ส่ง

ซึ่งหลักฐานในการไปรับของให้เราเตรียมหมายเลข EMS และบัตรประชาชนไป แต่หากจะให้ผู้อื่นไปรับแทน จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจแนบไปด้วย

ระบบติดตามอัตโนมัติออนไลน์ของเราช่วยให้คุณตรวจสอบสถานะปัจจุบันของพัสดุได้ทุกเวลา

คุณสามารถค้นหาหมายเลขการติดตามในใบเสร็จรับเงินการจัดส่งสินค้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

..